Kart og veibeskrivelse

 • veniceotbhotel-107.jpg

Fra LAX - Los Angeles internasjonale flyplass
 • Ta Sepulveda nord til Lincoln Blvd (0.5 miles)
 • Kjør til venstre inn på Lincoln Blvd. nord til Washington Blvd. (7.5 km)
 • Ta til venstre inn på Washington til Speedway
 • Ta til høyre på Speedway
 • Gå 2,5 blokker. Hotellet ligger til venstre.

Veibeskrivelse fra øst
 • Ta 10 motorvei til Santa Monica, avkjørsel på 4th Street
 • Ta til venstre ved 4. St
 • Ta til høyre på Pico
 • Ta til venstre på Ocean Avenue
 • Fortsett ca 1,5 miles til Washington Blvd
 • Gjør rett på Washington
 • Rett på Speedway, den siste drivbare gaten før stranden