Mapa a pokyny

 • veniceotbhotel-107.jpg

Od LAX - Mezinárodní leti?t? Los Angeles
 • Take Sepulveda na sever od Lincoln Blvd (0.5 km)
 • Bear doleva na Lincoln Blvd. sever na Washington Blvd. (7.6 km)
 • Odbo?te vlevo do Washingtonu na rychlostní cestu
 • Odbo?te doprava na Speedway
 • Jd?te 2,5 blok?. Hotel je vlevo.

Pokyny z východu
 • Vezm?te 10 dálnic do Santa Monice, výstup na 4. ulici
 • Odbo?te doleva na 4. ul
 • Odbo?te doprava na Pico
 • Odbo?te doleva na Ocean Avenue
 • Pokra?ujte zhruba 1,5 km od Washingtonského bulváru
 • Ud?lejte právo na Washington
 • P?ímo na dálnici Speedway, poslední ulice, která vede po plá?i